KURUMSAL

Hakkında
KOSGEB Destekleri
Destek Programı
Genel Destek Programı
Uygulama Esasları
Genel Destek Programı Uygulama Esasları
Başvuru Formları
Genel Destek Programı Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Genel Destek Programı İşletme İzleme Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır.)
Genel Destek Programı Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır.)
Genel Destek Programı Destek Ödeme Oluru 
Yurt içi Fuar Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Kosgeb Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi
Yurt içi Fuar Organizatör Kuruluş Başvurusu Ve Taahhütnamesi
Yurt içi Fuar Katılımcı Listesi
Yurt içi Fuar Katılım Tutanağı
Yurt içi Fuar İşletme Başvuru İzleme Tablosu
Yurt içi Fuar Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)  
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Yurt Dışı İş Gezisi Programı Hizmet Merkezi Başvuru Formu
Yurt Dışı İş Gezisi Pr Meslek Kuruluşu -Organizatör Başvuru Formu
Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Kosgeb Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurtdışı İş Gezisi Listesi
Tanıtım Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Tanıtım Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Eşleştirme Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Eşleştirme Desteği Sonuç Raporu Eşleştirme Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Danışmanlık Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktIr)
Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu Danışmanlık Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Eğitim Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Eğitim Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Kosgeb Eğitim Programı Başvuru Formu
Kosgeb Eğitim Programı Katılımcı Devam Listesi
Kosgeb Eğitim Programı Katılım Belgesi
Kosgeb Eğitim Programı Başarı Belgesi
Enerji Verimliliği Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Enerji Verimliliği Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Tasarım Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Tasarım Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Belgelendirme Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Bağımsız Denetim Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Gönüllü Uzmanlık Desteği Başvuru Formu
Gönüllü Uzmanlık Desteği Ödeme Talep Formu
Gönüllü Uzman Başvuru Formu
Gönüllü Uzmanlık Sonuç Raporu
Lojistik Destek Başvuru Formu
Lojistik Destek Ödeme Talep Formu
Tablo 1-Genel Destek Pr. Destek üst Limitleri Ve Oranları Tablosu
Tablo 2 - Başvuru Ve Ödeme Belgeleri Tablosu
Kullanıcı Klavuzu
Genel Destek Programı Program ve Destek Başvuru Klavuzu
İhracat Destekleri
Destek Mevzuatı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği
Eğitim Desteği
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
E-Ticaret
Pazara Giriş Belgeleri
Fuar Katılım Desteği
Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
İstihdam Desteği
Tasarım Desteği
Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
Markalaşma ve Turquality Desteği
arımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
Devlet Destekleri Komitesi
Turkey - Discover The Potential
İhracat Destekleri Genel Bilgi