KURUMSAL

Mesaj

OKTAY BALTALI

GENEL MÜDÜR
Değerli Üyelerimiz,
Türk mücevher sektörünün küreselleşmesi, sektörün dünyada hakettiği yere ulaşması için uluslararası areneda yol alabilecek ve sektörün önünü tüm platformlarda açacak bir yapıya ihtiyaç vardır.
İstanbul Gemoloji Enstitüsü , tüm sektörel örgütler ve üyeleri ile birlikte Türk Mücevher Sektörünün Dünyadaki ilk beş elmas merkezi arasında hak ettiği konuma ulaşmasını misyon edinmiş ve bunu sağlamak için yola çıkmıştır.
İGE, 2023 hedefleri ve küresel elmas merkezi olma yolundaki vizyonu doğrultusunda altı önemli hedefi gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürmekte olup;
Bunlar:
Türk Mücevher sektörünün ticaret hacminin geliştirilmesi
Finansal altyapısının geliştirilmesi ve yeni imkanların oluşturulması
Sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimlerin sağlanması
Türkiye’nin küresel konumlanmasının geliştirilmesi
Türk Mücevher markası algısının geliştirilmesi
Yasal düzenlemeler için lobi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Olarak sıralanabilir.

Değerli üyelerimiz, sektörün Ülkemizdeki gelişim potansiyeli son derece yüksek olup dünyadaki diğer mücevher ve elmas merkezlerinin de ilgisini çekecek düzeyde olduğu gözardı edilemeyecek bir gerçektir. Bu nedenle bize düşen; paydaşlarımız olan sektörel örgütler ve üyelerimizle tek yumruk ve tek yürek olmayı başarmak ve hedefe birlikte yürümektir.
Ülkemiz mücevherciliğinin günümüz de hala yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi de güvendir. Mücevher Perakendeciliğinde uygulanan yasal yaptırımların yeterli olmaması ve isteyen herkesin; hiçbir belge, yeterlilik ya da benzeri bir sertifikasyona ihtiyaç duymaksızın mağaza açabilmesi mücevherciliğin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Mücevhercilik ve kuyumculuk finansal nitelik taşıdığı gibi geçmişten gelen alışkanlıklar nedeniyle de mevduat toplamak gibi uygulamalar yaşanmaktadır. Bu uygulamalar her ne kadar yasak olsa da günümüzde çeşitli uygulamaları görülmektedir. Bu ve benzeri durumlar gün ışığına çıkmasıyla birlikte de devletimiz sert önlemler alarak bu durumun önüne geçmektedir.
Elbette sert önlemler konuyla ilgili çözüm olmakta ancak kurunun yanında yaş da yanmakta ve yıllarca yapılan haksız rekabet yapanın yanına kalmaktadır ve ne yazık ki mağdur olan hep halkımızdır. Bu durum son tüketicinin kuyumculara olan güvenini zayıflatmakta ve az bir sayıda esnaf nedeniyle tüm kuyumcu ve mücevherci esnafı lekelenmektedir.
Öncelikle, üyelerimizin yasal düzenlemeler nedeniyle, karşılaştığı zorluklar, zaman zaman sert uygulamalar nedeniyle yapılan hataların kasten ve sehven ayrımı yapılmaksızın kanun önünde değerlendirilmesinin yarattığı sıkıntıların önüne geçmek amacıyla denetim öncesi bilgilendirme ve bilinçlendirmeye önem verilmesinin sağlanması, mesleki etik değerlerin kabul edildiği yeni bir platform oluşturarak; çalışanlarının eğitimine önem veren, kayıt altında çalışarak vergisini ödeyen, kara para aklamayan , çocuk işçi çalıştırmayan ,ürün raporlama ve sertifikasyon hizmetleri ile tüketici güvenini destekleyen sistemin çalıştırılmasıyla önemli bir adım atarak Dünyada hakettiğimiz yere geleceğimize inanıyorum.

Sevgi ve saygılarımla