SIKÇA SORULAN SORULAR

Değerleme nedir?
İthalat yolu ile ülkemize giriş yapan ve Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere getirilmiş değerli taşların değerinin tespit işlemidir.
Derecelendirme nedir?
Değerleme yapılacak taşların kalite tespitinin yapılarak sınıflandırılmasına derecelendirme denir.
Derecelendirmeye neden ihtiyaç vardır?
Değerlemenin yapılabilmesi için öncelikle kurumumuza teslim edilen taşlar derecelendirmeye tabii tutularak, renk, berraklık,.. vb. kriterlere göre kalite analizi yapılmaktadır. Derecelendirme yapılmadan değerlemenin yapılması mümkün değildir.
İstanbul Gemoloji Enstitüsü Değerlemeyi nasıl yapmaktadır?
İstanbul Gemoloji Enstitüsüne teslim edilen taşlar, öncelikle asort edilerek partilere ayrılır ve numune alınır. Numune alımı, TSE Enstitüsü’nün yayımlamış olduğu TSE 3534 numaralı standarda uygun yapılmaktadır. Alınan numuneler, laboratuvara analize gönderilerek derecelendirmesi yapılmaktadır. Laboratuvardan alınan sonuçlara göre ilgili endeks değeri bulunur ve bu endeks değeri ile parti içerisindeki ağırlık çarpılarak her partinin değeri hesaplanır.

Örneğin,
100 ct bir elmas partisinin değerlemesini ele alalım:
Bu partiden %10 nispetinde yaklaşık 10 ct. Kadar numune alınır. Bu numunenin ağırlığı 0,15-0,17 ct. arasında olsun, renk ve berraklığı da H- Vs2 olsun. Bu durumda sistem endeksteki ilgili fiyatı bulur ve partinin toplam ağırlığı ile çarpar. Derecelendirmeyi yapan eksper, renk berraklık harici fiyata etki eden kriterleri de belirtir (Fluoresans, kesim,..vb) ve değerlemede bulunan fiyata yansıtılır.
Taşlarımın tamamına mı bakılıyor?
İstanbul Gemoloji Enstitüsüne getirilen taşların en az %10’luk kısmı numune alınarak bakılmaktadır. Ancak, %10’luk kısmın yeterli görülmemesi gibi durumlarda numune oranı arttırılabilir, hatta tüm parti incelenebilir.
Numune alındıktan sonra taşlarımı alabilir miyim?
Numune alındıktan sonra ihtiyaç duyulduğunda ilave numuneler alınabilir, hatta tüm partiye bakılabilir. Bu sebeple numune alındıktan sonra taşların teslimi mümkün değildir.
Endeks sistemi nedir? Nasıl çalışmaktadır?
Endeks sistemi her şekil ve cins taş için ayrı ayrı çalışan, renk- berraklık ve karat bilgilerine göre oluşturulmuş fiyat tablosudur. Bu fiyatlar, taşın diğer tüm özelliklerinin mükemmel olması durumu için oluşmuştur. Yapılan her değerleme ile bu fiyatlar güncellenerek piyasa fiyatları an be an takip edilebilir. Dolayısıyla sistem, beyan tutarlarından beslenerek günel kalmaktadır.
Hangi değerli taşlar değerlemeye tabidir?
İthalat yolu ile ülkemize gelen veya stoktan gösterilen; Borsa İstanbul’da işlem görecek, elmas, yakut, zümrüt, safir, inci, topaz, zebercet taşları değerlemeye tabidir.
Değerleme işlemi için hangi evraklar gereklidir?
İthalat Yolu ile gelen taşlar için: Gümrük Beyannamesi, Fatura ve Borsa Üye temsilcisinin kendisinin, gümrükten çekilen taşlar ile birlikte kurumumuza başvurması gerekmektedir. Stoktan beyan edilen taşlarda: Üye Temsilcinin beyanı geçerli olup, değerleme işlemi bu beyana göre nihai hale getirilecektir.
İGE’de değerleme işlemi yaptırmak için Borsa üyesi olunması zorunlu mudur?
Genelde Borsa İstanbul’da işlem görecek taşların değerlemesi yapıldığından, değerleme yaptıran kuruluşlar Borsa üyesi olmalıdır. Ancak Borsa İstanbul’da işlem görmeyecek taşların da değerlemesi yapılabilir. Bu durumda Borsa üyeliği şartı aranmaz.
Değerleme ne kadar sürer?
Değerleme süresi ortalama 1-2 işgünü sürmektedir. Paket içeriğinin düzensiz olması, faturanın kalem kalem kesilmemesi gibi durumlarda bu süre uzayabilir.
%30 sınırı nedir, nasıl hesaplanır?
Beyan tutarı, değerleme tutarının %30 u içerisinde ise, üye beyanı esas alınarak değerleme ücreti ve Borsa EKTP payı hesaplanmaktadır. Beyan tutarı, değerleme tutarının %30 dışına çıkarsa, bulunan değerleme ücretine göre Borsa EKTP ve değerleme ücreti hesaplanmaktadır.
Değerleme işlemi bittikten sonra Borsa onayına neden ihtiyaç vardır?
Borsa İstanbul, değerlemeye getirilen taşların evrak, ödeme ve analiz kontrolünü yaparak değerleme işlemine onay vermektedir.
Değerleme ücreti nedir?
Kurumumuzun yapmış olduğu değerleme karşılığında üyeden alınan bedeldir. %30 sınırları içerisinde bu değer beyan edilen değerin binde 3’ü+KDV, %30 sınırları dışında kalan taşlarda ise değerleme tutarının binde 3’ü + KDV değerleme ücreti tahsil edilmektedir.
İthalat harici taşlarımı değerlemeye gönderebilir miyim?
Borsa’da işlem görecek taşlar, ithalat yoluyla olabileceği gibi stoktan da beyan edilebilir.
Kimler değerleme yaptırmak zorundadır?
Borsa’da EKTP piyasası bünyesinde işlem yapmak isteyen Borsa üyeleri ile, yurtdışından Borsa’da işlem görmek üzere taş getiren ve KDV istisnasından faydalanan üyeler değeleme yaptırmak zorundadır.
Taşların İstanbul Gemoloji Enstitüsüne getirilmesi ve teslim alınmasını kimler yapabilir?
Taşlar teslim alınırken ve teslim edilirken tartılarak alınmakta ve mühürlü kutuda teslim edilmektedir. Bu tarım işlemi Borsa üye temsilcisinin huzurunda yapılır. Ayrıca değerleme işlemleri ile ilgili tüm evraklara Borsa üye temsilcisinin imza atma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla beyan ve teslim işlemleri yalnızca Borsa Üye Temsilcileri tarafından yapılabilir.
İGE’ye taş teslimi ne kadar sürer?
Gelen her paket, üye temsilcisi huzurunda, kamera kaydı altına alınarak tartılarak alınır, ve tartılarak teslim edilir. Bu sebeple teslimat süresi büyük oranda paket büyüklüğüne bağlıdır.
Paketimde, faturada belirtilen taşlardan farklı cins ve/veya miktarda taş çıkarsa ne olur?
Böyle bir durumda ve gümrük beyannamesinden farklı miktar veya cinste taş çıkması durumunda tutanak tutularak, ilgili gümrük müdürlüğüne bilgi verilir.
Raporumu ne zaman alabilirim?
Taşların teslimi ve ödemeleri müteakip raporunuzu istediğiniz zaman alabilirsiniz.
Taşlarım İGE bünyesinde güvende mi?
İGE’ye teslim edilen tüm taşlar beyan tutarı üzerinden sigortalanmaktadır.
İşlemlerime ait veriler güvende mi?
Tüm veriler, kağıt üzerinde ıslak imzalı bir şekilde dökümante edilerek Borsa İstanbul arşivinde saklanmaktadır. Ayrıca dijital ortamda da taranarak arşivlenmektedir. Sistemin çalıştığı sunucular 128bit SSL sertifikasına sahiptir.
Ayarevi raporuna ihtiyacım var mı?
İstenirse kurumumuza getirilmeden önce ayar evine gönderilebilir ve ayar evi raporu alınabilir. Ancak her değerleme işleminde ayar evi raporu ücretsiz olarak tarafımızdan verilmektedir.
İGE özet raporunda hangi bilgiler yer almaktadır?
Özet raporda sadece beyan edilen miktarlar ile işlemin %30 sınırları içerisinde olup olmadığı bilgisi yer almaktadır.
Borsa Formunu ne zaman teslim alabilirim?
Ödemeleri müteakip Borsa’nın onay vermesi ile değerleme işlemi Borsa sistemine girilmektedir. Bu tarihten sonra Borsa formunuzu istediğiniz zaman alabilirsiniz.
Ödemeler neden dolar üzerinden? Türk Lirası olarak ödeme yapabilir miyim?
İthalat ve değerleme işlemleri Amerikan Doları üzerinden yapıldığından değerleme ücretleri de Amerikan Doları olarak tahsil edilmektedir. Kur farklarından kaynaklanacak sıkıntıları ortadan kaldırmak için Türk Lirası ile ödeme kabul edilmemektedir.
İGE Banka hesap numarası nedir?
İstanbul Gemoloji Enstitüsü San. ve Tic. A.Ş.
KUVEYT TÜRK (Kuyumcukent Şb.)
TR85 0020 5000 0937 2311 0001 01- USD
Ödemeleri ne zaman yapmam gerekir?
Kurumumuzda değerleme işlemlerinin ve raporlamaların bitmesinden sonra, evraklarınızın ve sonuçların dijital ortamda Borsa onayına gönderilmesi ile ödeme tabloları oluşturulur.
Taşları mühürlü pakette getirmem mi gerekir?
İthalat yolu ile gelen taşlarda taşların mühürlü bir şekilde kurumumuza getirilmesi gerekmektedir.
Taşlar neden İGE tarafından mühürlü pakette teslim ediliyor?
Güvenlik sebebi ile kurumumuz değerli taşları teslimat anında tartarak mühürlü poşetlerde ve mühürlü kutularda teslim etmektedir. Mühür üzerinde ilgili değerleme iş numarası yazılır.