HABERLER

İGE'den Gelişmeler

İSTANBUL GEMOLOJİ ENSTİTÜSÜ LANSMANI GERÇEKLEŞTİ

{ $article->{'title_'.$l} }}
https://istanbulgemoloji.com/

İstanbul Gemoloji Enstitüsü küresel ekonominin bir parçası olan elmas ve kıymetli taşların Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasası standarlarına uygun biçimde 
takasını mümkün kılmak için gerekli olan değerleme hizmetini sağlamak amacı ile kurulmuştur. İstanbul Gemoloji Enstitüsü Türk Mücevher Sektörü için bir 
çatı organizasyon olarak tasarlanmış ve bu anlamda ortaklık yapısı şekillendirilmiştir. 
İstanbul Gemoloji Enstitüsü Sanayi ve Ticaret A.Ş. kısa adı ile İGE ; paylarının % 51’‘i Borsa İstanbul A.Ş.’ne ait bir Borsa İştirakidir. Diğer paydaşları 
HRD Antwerp İstanbul Değerli Taşlar Test ve Servis A.Ş.; % 100 Mücevher İhracatcıları Birliği İştirak olan Mücevher Tanıtım A.Ş. ve Enstitü İstanbul Yönetim 
Danışmanlığı A.Ş’dir. 

İstanbul Gemoloji Enstitüsü Türk Mücevher Sektörünün ihtiyaç duyduğu;
-    Bilimsel çalışmaların desteklenmesi,
-    AR-GE faaliyeti,
-    Eğitim Faaliyetleri,
-    Ürün ve kişi sertifikalama faaliyeti,
-    Kıymetli taş ve kıymetli madenlerin  tek tek veya bir araya getirilerek oluşturulacak ürünler ile ilgili raporlama ve analiz hizmetleri,
-    Bu ürünler hakkında  kıymet ve değer analizlerinin yapılması amaçları ile kurulmuştur. 

Hukuki ve sermaye yapılanmasını tamamlamasını  takiben resmi faaliyetine Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte olan  Elmas ve Kıymetli Taş 
Piyasasına değerleme hizmeti vermek üzere 01.09.2015 tarihinde başlamıştır. Halen 481 üyesi bulunan BİST Elmas ve Kıymetli Taş Piayasında işlem görmek 
üzere yurtdışından ithal edilen ve/veya  kıymetli taşların değerlemesi İGE bünyesindeki  uluslararası standartta faaliyet gösteren  laboratuvarlarda 
yapılmaktadır.İGE, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Borsa İstanbul A.Ş. ilk örneği olmak üzere Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören kıymetli taşlar ve 
kıymetli madenlerle ilgili piyasaların  geliştirilmesi, büyütülmesi, küreselleştirilmesi için gerekli tüm tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yetklili organlarının 
alacağı karar çerçevesinde gerçekleştirmeye hukuki alt yapısı ile hazırdır.